TERMENI ȘI CONDIȚII DE TRANSPORT WMT:

1. Definiții:

Următoarele definiții vor completa contractul de prestari servicii, fiind aplicate la condițiile deja stabilite.

NOI – se referă la World Mediatrans precum și la toți subsidiarii și afiliații World MediaTrans și respectivii lor angajați, agenți sau contractori independenți.

DUMNEAVOASTRĂ – se referă la client – beneficiarul/expeditorul încărcăturii

TRANSPORT , EXPEDIȚIE – este reprezentat de toate operațiunile și serviciile legate de o expediție încredințată nouă.

EXPEDIERE – înseamnă orice fel de documente, colete , pachete sau marfă ce călătoresc cu un singur document de transport și care au fost acceptate de World MediaTrans în vederea transportului.

2. Părțile între care se încheie contractul

Dumneavoastră veți încheia contractul cu reprezentanții World MediaTrans în vederea efectuării expediției. Clauzele stipulate in Termeni și Condiții protejează în același timp pe toți cei care au contract cu noi pentru a colecta, transporta sau livra expedierea Dumneavoastră.

3. Acceptarea condițiilor de transport

În momentul în care ne predați expedierea sau expedierile, Dumneavoastră acceptați Termenii și Condițiile acestui contract de transport atât pentru Dumneavoastră, cât și pentru destinatar indiferent dacă a semnat sau nu documentul de transport.

Niciun angajat World MediaTrans, agent, subcontractor și nimeni altcineva nu are autoritatea să denunțe sau să modifice în vreun fel oricare din termenii și condițiile acestui contract sau să faca o promisiune în numele nostru. În cazul în care Dumneavoastră ne încredințați o expediere însoțită de instrucțiuni scrise sau verbale ce contravin acestui contract, World MediaTrans nu va fi facut răspunzător pentru aceste instrucțiuni.

 1. Expedieri internaționale
  Dumneavoastră ne nominalizați, pe baza acestui contract, ca agent în operațiuni de vămuire pentru import și export și totodată certificați faptul că avem permisiunea de a numi un agent vamal pentru acestea. Aveți responsabilitatea de a pune la dispoziție, în cazul în care este necesar, documentația adițională solicitată de autoritățile vamale pe costul Dumneavoastră. De asemenea, certificați faptul că declarațiile pe care le dați cu privire la exportul sau importul unei expedieri sunt adevărate și aveți la cunoștință faptul că orice declarație frauduloasă sau minicinoasă despre colet sau conțintul acestuia va expune riscului unei plangeri civile sau penale îndreptate împotriva Dumneavoastră.

Toate cheltuielile (amenzi, taxe magazinaj etc.) ce survin în urma unei acțiuni a vamii sau a unei autorități guvernamentale precum și cele generate de imposibilitatea expeditorului sau destinatarului de a pune la dispoziție documentația necesară vă vor fi imputate Dumneavoastră.

 1. Articole periculoase / interzise
  World MediaTrans
  nu acceptă expedierea marfurilor periculoase sau interzise, în acord cu specificațiile IATA, DGR, ICAO, TI, ADR, IMDG, sau alte regulamente interne sau internaționale referitoare la transport.
 2. Inspectie
  Sunteți de acord ca noi, precum și orice autoritate națională inclusiv autoritățile vamale, să deschidem și să inspectăm expedierea (coletul) Dumneasvoastră cu un motiv justificat în orice moment.
 3. Rute
  Rutele precum și modalitățile de transport a expedierii Dumneavoastră vor fi stabilite de către World MediaTrans conform solicitărilor dvs.
 4. Tarife

Dumneavoastră sunteți de acord să achitați contravaloarea transportului între cele două locații specificate pe documentul de transport, conform tarifelor în vigoare la data transportului sau în conformitate cu cele stabilite separat cu Dumneavoastră. Toate taxele vamale, TVA sau orice altă taxă generată de livrarea unei expedieri se vor achita la momentul livrării. Întarzierea plății facturii duce la aplicarea de penalități.

În cazul în care Dumneavoastră ne înstiințați asupra faptului ca ați căzut de acord cu destinatarul sau o terță parte să achite contravaloarea transportului și/sau orice alte taxe sau costuri suplimentare iar aceștia refuză această plată, dumneavoastra va revine obligatia achitarii tuturor cheltuielilor.

Tarifele noastre se aplică pentru cea mai mare dintre greutatea fizică și cea volumetrică (obținută cu ajutorul relației de conversie volumetrică). Pe langa taxele de transport, Prestatorul va factura Beneficiarului si taxe suplimentare (taxa de combustibil, serviciul de preluare si livrare pentru teritorii extinse, serviciul de livrare sambata, etc).

 1. Adrese greșite / imposibilitate de livrare
  În cazul în care adresa de destinație specificată de Dumneavoastră este gresită veți fi înștiințat . Dacă ne indicaţi o altă adresă de re-rutare, costurile adiţionale vor fi suportate de către dvs.

În cazul în care expedierea nu poate fi livrată (destinatar lipsă de la domiciliu etc.) vom lasa o notă la adresa destinatarului prin care îi este adusă la cunoștință încercarea noastră de livrare. Nota va conține numărul documentului de transport precum și un numar de telefon prin care acesta va putea contacta World MediaTrans pentru relații privind respectiva expediere.

Dacă și a doua încercare de livrare eșuează, Dumneavoastră veți fi contactat pentru a stabili măsurile ce trebuie luate. Dumneavoastra sunteți de acord să platiți orice taxe sau costuri suplimentare generate de returnarea expedierii, redirecționarea ei, distrugerea sau încercarea de efectuare a unei noi (a treia) livrări.

 1. Garantiile Dumneavoastră cu privire la securitatea expedierii
  Dumneavoastră declarați următoarele:
 • Conținutul expedierii a fost etichetat și ambalat corespunzator pentru a-l proteja împotriva riscurilor obișnuite de transport.
 1. Ați pregătit expedierea în condiții de securitate prin intermediul angajațiilor Dumneavoastră și aceasta a fost protejată împotriva acțiunilor neautorizate în timpul ambalării, depozitării și transportului înainte de a fi preluată de World MediaTrans.
 2. Descrierea conținutului expedierii este conformă cu realitatea, iar documentul de transport și adresa destinatarului sunt completate corect și lizibil.
 • Expedierea nu are în componență bunuri interzise sau restricționate de regulamentele interne și internaționale.
 1. Limita de răspundere / Responsabilitatea noastră
 2. Răspunderea noastră este limitată la cea mai mică din sumele următoare:
 • 000 de Euro pentru transport intern, 50.000 Euro pentru transport extern
 • Valoarea reală a pierderii sau distrugerii totale sau parțiale suferită de expediere
 1. Nu suntem răspunzători pentru:
  • Expedieri întarziate
  • Circumstanțe independente de voința noastră
  • Nu răspundem pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situatii:
   1. Cazul fortuit ce va include: – Blocaje rutiere (căderi de copaci,stânci,coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei,căderi de poduri,astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, accidente rutiere necauzate de către conducatorul auto al uneia dintre partile contractante, etc.
   2. Forță majoră, ce va include:
    1. Cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc;
    2. Cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în propietatea statului), revoluții, revolte populare etc.;

Cazul de forță majoră poate fi invocat, dar urmează a fi susținut în fața celeilante părți dacă este prezentă ca și clauză în contract, iar dovada atestării acesteia trebuie adusă din partea Camerei de Comerț și Industrie a României.

 • Ambalaj neadecvat/necorespunzător, chiar in cazul în care expediția Dumneavoastră a fost acceptată la transport de către noi;
 • Defecte latente sau vicii ale expedierii
 • Orice act sau omisiune a oricărei persoane din afara World MediaTrans: expeditorul, destinatarul, orice terț interesat, vamă sau alte instituții guvernamentale, linii aeriene, aeroporturi, alți transportatori contactați de World MediaTrans pentru deservirea localităților în care noi nu livrăm.
 1. Pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobânzi, piețe de desfacere, licitații) sau alte daune și pagube indirecte generate de întarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciată sau nelivrarea expedierii, nu ne sunt imputabile chiar dacă vina este a noastră sau am fi avut la cunoștintă că asemenea pierderi pot aparea. De asemenea, deteriorările de natură electrică sau magnetică, ștergerea înregistrărilor electronice, fotografice sau a imaginilor nu implică în vreun fel răspunderea noastră.

12. Asigurare

Riscul pierderii sau deteriorării conținutului unei expediții poate fi acoperit prin asigurare. World MediaTrans pune la dispoziția clienților săi un serviciu suplimentar de asigurare a bunurilor transportate pentru care se percepe o taxă procentuală din valoarea declarată a expedierii. Completarea casuței corespunzătoare din nota de transport duce la asigurarea expedierii Dumneavoastră.

Această asigurare nu acoperă pierderile indirecte sau speciale (menționate în clauza 11 B si 11 C ) ca urmare a întârzierii, pierderii, deteriorării totale sau parțiale a expedierii Dumneavoastră.

 1. Reclamații

Reclamațiile Dumneavoastră (expeditorul) cu privire la pierderea, livrarea gresită, deterioarea parțială sau totală a expedierii precum și cele referitoare la angajații World MediaTrans se vor face conform următoarei proceduri:

 1. Reclamația trebuie facută în scris și trimisă la adresa de corespondenta World MediaTrans , specificata in contract, în maxim 20 de zile calendaristice de la data la care a fost preluată expedierea de catre World MediaTrans.
 2. Reclamația trebuie documentată prin punerea la dispoziție a tuturor datelor relevante privind evenimentul.
 3. Dumneavoastră trebuie să ne puneți la dispoziție ambalajul original în vederea expertizării acestuia.

Ne rezervăm dreptul de a respinge reclamația Dumneavostră în cazul în care nu este respectată procedura descrisă mai sus.